Världsarvssång

Våren 2007 höll Kvarkens världsarvsdelegation en tävling om att skriva en världsarvssång. Det vinnande bidraget blev Merenkurkku skriven av Kari Laaksoharju. Sångtexten översattes sedan till svenska av Lars Huldén, och till engelska av Mats Huldén.

Bo Lund har skrivit ner sångtexten och noterna på finska, som kan laddas ner i pdf-format nedan, samt den svenska och engelska sångtexten.

Noter och finsk text

Svensk text

Engelsk text