Kvarkens världsarvslogo och grafiska profil

 

För att synliggöra och marknadsföra området både kommersiellt och icke- kommersiellt, har en egen logo och grafisk profil framarbetats för Kvarkens skärgård. Logon symboliserar det unika med områdets skärgård och lyfter fram landhöjningslandskapet; glosjöar och flador, grunda vikar och flyttblock. Logon får användas kostnadsfritt av världsarvets samarbetspartners och områdets företagare enligt särskild ansökan. Målet är att denna logo skall användas i alla sammanhang där världsarvet figurerar.

För information om världsarvet har en särskild grafisk profil framtagits med rekommendationer om hur logon, bilder, texter och färger skall användas. Denna profil styr den information som produceras av samarbetsparterna och skall ge en enhetlig bild av världsarvsområdet. Mer info om logon ger Kundtjänst/Kenth Nedergård (0)50 346 6200 eller e-post info(at)kvarken.fi.

Idag finns det närmare 100 företagare som har rätt att använda världsarvslogon i sin marknadsföring, samt även Forststyrelsen, världsarvskommunerna och alla världsarvsdelegationens medlemmar. Kvarken har fått en mängd världsarvsprodukter, allt från choklad till fisknät.

Områdets officiella namn är  High Coast/Kvarken Archipelago (Höga Kusten/Kvarkens skärgård). UNESCOs officiella världsarvslogo får endast användas i officiella och icke-kommersiella sammanhang och dess användning övervakas av Forststyrelsen.