Insekter och andra ryggradslösa djur

På stränderna finns många olika insekter och andra ryggradslösa djur. Vissa av dem kan vara bundna till en viss värdväxt, t.ex. bladbaggar som endast lever på fackelblomster eller älggräs. Det finns alltså lite olika insekter beroende på vad som växer på stranden. På exponerade stenstränder finns det många solälskande markinsekter, och i mer skyddade vikar med strandängar trivs många blomälskande insekter, t.ex. flera arter av blomflugor och fjärilar. De äldre skogarna myllrar av småkryp. Många skalbaggar är beroende av död eller murken ved. Det gäller också det lite ovanligare barrskogsfjällflyet (Xestia sincera).

I Kvarken förekommer en ganska rik spindelfauna. Enbart på Valsörarna har man t.ex. hittat närmare 200 spindelarter! Förutom vanliga spindelarter vi har i Finland, finns också en del rariteter. Den ovanliga bruna knotterspindeln (Crustulina sticta) hittades på Valsörarna redan på 1950-talet. Arten förekommer endast på några få ställen i Finland och i Kvarken har den hittat en egen nisch bland solexponerade stenar på moränöarna. På Valsörarna kan också den svartvita markspindeln (Poecilochroa variana) påträffas. Den här solälskande arten påträffas främst längs landets sydkust, men i och med det soliga vädret i Kvarkens skärgård, förekommer den så här långt norrut.

Bild: Brun knotterspindel (Crustulina sticta)

Källor:

Hietikko-Hautala T. 2010. Jääkauden jälkinäytös – Merenkurkun saariston maailmanperintö. Waasa Graphics, Vasa

Ollqvist S. 2005. Skötsel- och användningsplan för Mickelsörarna-Rödgrynnorna. Västra Finlands miljöcentrals duplikat 121/2005. Forststyrelsen, Vasa

Rassi P., Hyväringen E., Juslén A., Mannerkoski l. 2010. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Miljöministeriet och Finlands miljöcentral, Helsingfors

Rinkineva L., Bader P. 1998. Kvarkens natur. Kvarkenrådets publikationer 10, Vasa