Fåglar

Den långgrunda skärgården erbjuder det rikliga kustfågelbeståndet goda möjligheter att äta och häcka i området. Kvarkens skärgård är en naturlig flyttväg för 300 000-400 000 fåglar som varje år som flyttar över Kvarken mot och från fjällområdena i Norge och Sverige.

Till de fågelrikaste områdena i Kvarkens skärgård hör Valsörarna, Björkögrunden, Mickelsörarna och Rönnskären. En annan bra plats för fågelskådning, är utkikstornat i Svedjehamn på Björkö. Hit kan man lätt komma med bil och se upp till 100 olika fågelarter en vacker vårdag!

Bild: Tobisgrissla (Cepphus grylle) hör till en av de individrikaste fågelarterna i Kvarkens skärgård.