Däggdjur

Ett fyrtiotal av Finlands ca 60 däggdjur förekommer någonstans i Kvarkens skärgård. Uttern var väldigt vanlig förut, men försvann helt från området på 1960-talet. Minskningen berodde till stor del på miljögifter, men det var inte heller ovanligt att de drunknade i fiskeredskap. Efter att man placerat ut ett par individer på 1980-talet, verkar det som om Kvarkens utterstam långsamt är på väg tillbaka. Bisamråttan har minskat kraftigt de senaste åren, medan minken i sin tur har ökat i området. Både mink och räv kan göra stor skada i fågelhäckningsområden eftersom de äter både ägg, ungar och de vuxna fåglarna. Mårdhund, grävling, mård och hermelin är andra rovdjur som rör sig i området, tillsammans med tillfälliga besök av lodjur, varg och björn.


Bild: Räv (Vulpes vulpes)

Älgar är duktiga simmare och rör sig vant ute i skärgården mellan öarna. Rådjuret, som spridit sig från Sverige över till Finland, är inte heller en helt ovanlig syn i Kvarken. Samma sak gäller vitsvanshjorten som kommit söderifrån. Sorkar och andra gnagare trivs också ute i skärgården, och ibland kan man få syn på skogshare och fälthare. Den hotade flygekorren kan påträffas i Kvarken-området, men trivs ändå bäst i de äldre skogarna på fastlandet.

 

Källor:

Forststyrelsen. 2010. Skötsel- och användningsplan för Kvarkens yttre skärgård, förslag

Hietikko-Hautala T. 2010. Jääkauden jälkinäytös – Merenkurkun saariston maailmanperintö. Waasa Graphics, Vasa

Rassi P., Hyväringen E., Juslén A., Mannerkoski l. 2010. Suomen lajien uhanalaisuus – Punainen kirja 2010. Miljöministeriet och Finlands miljöcentral, Helsingfors

Rinkineva L., Bader P. 1998. Kvarkens natur. Kvarkenrådets publikationer 10, Vasa