Infopoint

Välkommen till Infopoint.

Här hittar du alla dokument från Kvarken.fi på samma ställe. Här finns också en litteraturlista av böcker som har skrivits om Kvarken.

Faktaböcker

Namn Sort in ascending order   Författare Sort in ascending order   År Sort in ascending order   ISBN Sort in ascending order   Språk Sort in ascending order   Utgivare Sort in ascending order   Tryckeri Sort in ascending order   Typ Sort in ascending order    
Björkö - en värld i Kvarken Svenolof Karlsson 1996 952-90-5899-3 SVE Björkö hembygdsforskare Vaasa Tietokirja
Björkö - en värld i Kvarken II Karin Dahlström 2009 978-952-92-6290-8 SVE Björkö hembygdsforskare Vaasa Tietokirja
I fädrens spår 50 år av hembygdsverksamhet Maj-Len Vestergård, Kaj-Erik Pått, Lisen Stolpe, Birgitta Berg 2009 978-952-92-4117-0 SVE Replot skärgårds hembygdsförening r.f. Vaasa Tietokirja
Söderuddens skärgård 2 Bertil West 2007 978-952-92-3058-7 SVE Hembygdsinverteringsgruppen i Söderudden Vaasa Tietokirja
Vaasan saaristo/Vasa skärgård I Tapio Osala 1988 951-99823-1-0 SVE/FIN O&G Kustannus Vaasa Tietokirja
Vaasan saaristo/Vasa skärgård II Tapio Osala 1988 951-99823-2-9 SVE/FIN O&G Kustannus Vaasa Tietokirja
Sundoms historia 1 Bertel Nygård 1994 951-9358-96-X SVE Vaasan kaupunki Vaasa Tietokirja
Förminnen i Österbotten - från neandertalare till sockenbor Mikael Herrgård, Peter Holmblad 2005 952-5496-22-8 SVE Förlagsaktiebolaget Scriptum Vaasa Tietokirja
Mickelsörarna Marita Bagge 1996 951-8902-59-3 SVE Maxmo Hembygdsförening Vaasa Tietokirja
Öuran Susanne Semskar 1993 952-90-4538-7 SVE Larsmo Hembygdsförening r.f. Pietarsaari Tietokirja
Larsmo - en skänk från havet Hans Appel, Peter Appel, Lars Haglund, Ulrika Rudbäck 1992 952-90-3945-X SVE Larsmo kommun och respektive upphovsrättsinnehavare Pietarsaari Tietokirja
Hammarbandet - en bok om Österbottens allmogebätar Gösta Årgen 1998 951-97401-1-2 SVE Maalahden museoyhdistys Vaasa Tietokirja
I storm och i stiltje - Rönnskärs losstation 1752-1983 Viking Söderholm 2001 952-91-3271-9 SVE Kotiseutuhistorian tutkimusryhmä Bergössä Vaasa Tietokirja
Från havsbotten till bysamhälle Kurt A. West 1988 952-91-3726-5 SVE Ryhmä kotiseutututkijoita Tuovilasta ja sen ympäristöstä Vaasa Tietokirja
Norrskär Hans Hästbacka 1993 951-8902-40-2 SVE Förlagsaktiebolaget Scriptum Vaasa Tietokirja
Luonnonharrastajan FIN - lakeuksilta aarniometsiin Seppo Parkkinen 2002 951-35-6624-2 FIN Weilin+Göös Oy Porvoo Tietokirja
Pearls of the Baltic Sea Anne Christine Brusendorff, Juha-Markku Leppänen, Nikololay Vlas 2007 978-952-92-2694-8 ENG Baltic Marine Environment Protection Commission Helsinki Faktabok
Metsät Pohjanmaan rannikolla/Kustskog i Österbotten Kristian Karlsson 1999 951-40-1669-6 FIN METLA, Kannuksen tutkimusasema Vaasa Tietokirja
Saaristoympäristöt - nykytila, ongelmat ja mahdollisuudet Mikael von Numers 2001 951-53-2380-0 FIN Pohjoismaiden Saaristoyhteistyö Turku Tietokirja
Puistoja Vaasassa ja Uumajassa Christine Bonn, Anders Enetjärm, Karin Eriksson, Karin Hanno, An 2004 952-99282-1-1 FIN Merenkurkun neuvosto Vaasa Tietokirja
Visa första 20 Visa föregående 20 Visar 1 till 20 av 27 Visa senaste 20