Infopoint

Välkommen till Infopoint.

Här hittar du alla dokument från Kvarken.fi på samma ställe. Här finns också en litteraturlista av böcker som har skrivits om Kvarken.

Böcker

Namn Sort in ascending order   Författare Sort in ascending order   År Sort in ascending order   ISBN Sort in ascending order   Utgivare Sort in ascending order   Tryckeri Sort in ascending order   Språk Sort in ascending order   Typ Sort in ascending order    
Björkö - en värld i Kvarken Svenolof Karlsson 1996 952-90-5899-3 Björkö hembygdsforskare Vaasa SVE Tietokirja
Björkö - en värld i Kvarken II Karin Dahlström 2009 978-952-92-6290-8 Björkö hembygdsforskare Vaasa SVE Tietokirja
I fädrens spår 50 år av hembygdsverksamhet Maj-Len Vestergård, Kaj-Erik Pått, Lisen Stolpe, Birgitta Berg 2009 978-952-92-4117-0 Replot skärgårds hembygdsförening r.f. Vaasa SVE Tietokirja
Farlederna berättar - Gamla sjökartor över Finlands skärgårdar Ulla Ehrensvärd, Kurt Zilliacus 1998 951-52-1688-5 Konstsamfundet - Söderströms Porvoo SVE Karttakirja
Söderuddens skärgård 2 Bertil West 2007 978-952-92-3058-7 Hembygdsinverteringsgruppen i Söderudden Vaasa SVE Tietokirja
Vaasan saaristo/Vasa skärgård I Tapio Osala 1988 951-99823-1-0 O&G Kustannus Vaasa SVE/FIN Tietokirja
Vaasan saaristo/Vasa skärgård II Tapio Osala 1988 951-99823-2-9 O&G Kustannus Vaasa SVE/FIN Tietokirja
Merestä kohoaa saaria Eero Murtomäki FIN Kuvakirja
Sundoms historia 1 Bertel Nygård 1994 951-9358-96-X Vaasan kaupunki Vaasa SVE Tietokirja
Förminnen i Österbotten - från neandertalare till sockenbor Mikael Herrgård, Peter Holmblad 2005 952-5496-22-8 Förlagsaktiebolaget Scriptum Vaasa SVE Tietokirja
Mickelsörarna Marita Bagge 1996 951-8902-59-3 Maxmo Hembygdsförening Vaasa SVE Tietokirja
Öuran Susanne Semskar 1993 952-90-4538-7 Larsmo Hembygdsförening r.f. Pietarsaari SVE Tietokirja
Haliaeetus albicilla Eero Murtomäki, Seppo Lammi, Ari Valkola, Juhani Koivusaari 2001 952-91-4037-1 Seppo Lammi Vaasa FIN/SVE/ENG Kuvakirja
Larsmo - en skänk från havet Hans Appel, Peter Appel, Lars Haglund, Ulrika Rudbäck 1992 952-90-3945-X Larsmo kommun och respektive upphovsrättsinnehavare Pietarsaari SVE Tietokirja
Hammarbandet - en bok om Österbottens allmogebätar Gösta Årgen 1998 951-97401-1-2 Maalahden museoyhdistys Vaasa SVE Tietokirja
I storm och i stiltje - Rönnskärs losstation 1752-1983 Viking Söderholm 2001 952-91-3271-9 Kotiseutuhistorian tutkimusryhmä Bergössä Vaasa SVE Tietokirja
Från havsbotten till bysamhälle Kurt A. West 1988 952-91-3726-5 Ryhmä kotiseutututkijoita Tuovilasta ja sen ympäristöstä Vaasa SVE Tietokirja
Vaasa-Vasa Risto Jalonen 2002 951-98343-2-X Waasa Graphics Oy Vaasa FIN/SVE/ENG Kuvakirja
Kvarkens folk Mary-Ann Gröhn 2007 978-952-5054-29-1 Taiteen edistämiskeskus Helsinki SVE Kuvakirja
Östersjön Seppo Keränen 1996 951-0-21341-1 WSOY Porvoo SVE Kuvakirja
Visa första 20 Visa föregående 20 Visar 1 till 20 av 34 Visa senaste 20