Moränklassificering

Kvarkens skärgård i Finland och Höga kusten i Sverige valdes till UNESCOs världsarvslista år 2006 och bildar tillsammans ett unikt geologiskt landskap. Detta förutsätter att områdets formationer och kulturav förvaltas på ett hållbart sätt. Replot och Björkö har därför karterats av Geologiska forskningscentralen, och moränformationerna delades upp i tre geologiska klasser enligt värde för att underlätta i frågor gällande markanvändning och planläggning i området.

Kartering av världsarvsområdets moränformationer (på finska)

Världsarvsområdets geomorfologisk formationskarta (moränklassificering)

Källa: Geologiska Forskningscentralen, 2011.