Moräner

Morän är en osorterad blandning av block, grus, sand, lera och silt. Materialet bildades då inlandsisen rörde på sig och bearbetade berggrunden. I Kvarkens skärgård finns flera olika typer av moränformationer: De Geer- eller tvättbrädesmoräner, moräner av Ribbed-typ, Drumliner, kullmoräner och flacka moränlandskap. Även på havsbotten förekommer olika moränformationer.

Moräner