Geologiska världsarv

Kvarkens skärgård har upptagits på världsarvlistan på grund områdets enastående geologiska värden. I Europa finns det 20 geologiska världsnaturarv och tre av dem är gränsregionala; Höga Kusten/Kvarkens skärgård (Sverige/Finland), Pyrénés-Mont Perdu (Frankrike/Spanien) och Kalkstensgrottorna Aggtelek och Slovak (Ungern/Solvakien).

Över hela världen finns det 78 geologiska världsnaturarv (januari 2010). Några kända exempel är Stora Barriärrevet i Australien och Grand Canyon i USA.