Världsarvslistan

Förenta Nationernas organisation ”UNESCO” strävar till att uppmuntra identifiering, skydd och bevarande av enastående kultur- och naturarv över hela världen. Världsarvslistan omfattar 936 världsarv (2011) som Världsarvskommittén anser ha enastående universellt värde.

Världsarvslistan blir längre för varje år. UNESCOs världsarvskommitté möts årligen för att behandla nya nomineringar. Kommittén väljs bland medlemsländerna för sex år. Det finns för närvarande 725 kulturarv, 174 naturarv och 28 arv med både kultur- och naturvärden på världsarvslistan, fördelade över 153 länder.

För närvarande finns det 6 kulturarv i Finland. Utnämningen av Kvarkens skärgård till Finlands första naturarv gjordes på Världsarvskommitténs årsmöte 9-16 juli år 2006 i Vilnius, Litauen.