Ansökan om medlemskap i världsarvsdelegationen för Kvarkens skärgård

BAKGRUND:

Världsarvsdelegationens uppgift är att samordna områdets aktörer kring det konkreta världsarvsarbetet och skapa en struktur för att stödja ett aktivt lokalt deltagande i världsarvsfrågor. Sista ansökningsdag är 25 november 2018. Din ansökan kommer att behandlas på världsarvsdelegationens möte i december 2018. Person- och kontaktuppgifter behandlas konfidentiellt. För mer information bekanta dig med delegationens verksamhetsramar, som du hittar här:

PERSON- och KONTAKTUPPGIFTER

INTRESSEOMRÅDEN OCH -GRUPPER

Vilka intresseområden och -grupper kommer du främst att representera i världsarvsdelegationen? Välj högst tre stycken.

MOTIVERING TILL ANSÖKAN