Kvarkens världsarvsdelegation

Forststyrelsen har huvudansvaret för att koordinera förvaltningen och utvecklingen av världsarvsarbetet i Kvarkens skärgård. För att lyckas med den uppgiften är det nödvändigt att de lokala aktörerna är delaktiga i arbetet och som stöttepelare för det regionala världsarvsarbetet har Forststyrelsen sammankallat Kvarkens världsarvsdelegation. Nyfiken och ivrig att påverka? Då kan du  ansöka om medlemskap i delegationen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegationens uppgift

är att samordna områdets aktörer kring det konkreta världsarvsarbetet och skapa en struktur för att stödja ett aktivt lokalt deltagande i världsarvsfrågor.

I delegationens Verksamhetsramar 2018 finns mer information och på frågor svarar världsarvskoordinator Susanna Lindeman/Forststyrelsen, tfn 040 55 626 552, susanna.lindeman@metsa.fi.

Delegationens medlemmar och mandatperiod

Forststyrelsen har år 2018 bjudit in 22 organisationer att utse medlemmar till delegationen och 9 organisationer att utse sakkunniga representanter till delegationen. Dessutom kan alla myndiga invånare i världsarvkommunerna ansöka om medlemskap i delegationen, för detta ändamål finns två platser reserverade.

Delegationens ordförande är John Erickson/Maxmo skärgårds samfällighet och sekreterare är Maria Backman/Vasa stad.  

Medlemskap och sakkunnigplats i delegationen gäller i allmänhet för fyra år, den första mandatperioden är 13.8.2018–30.5.2021. 

Arbetsutskott

Delegationens möten förbereds av ett arbetsutskott som består av delegationens ordförande, vice-ordförande, sekreterare, Forststyrelsens världsarvskoordinator och 1-3 medlemmar utsedda av delegationen.