Kvarkens världsarvsdelegation

Forststyrelsen har huvudansvaret för att koordinera förvaltningen och utvecklingen av världsarvsarbetet i Kvarkens skärgård och som stöttepelare för det regionala världsarvsarbetet har Forststyrelsen sammankallat världsarvsdelegationen för Kvarkens skärgård. 

Delegationens viktigaste uppgift

är att samordna områdets aktörer kring det konkreta världsarvsarbetet och skapa en struktur för att stödja ett aktivt lokalt deltagande i världsarvsfrågor. Delegationens verktyg är att arbeta fram och godkänna utvecklingsstrategin för Kvarkens skärgård och dess åtgärdsprogram samt den årliga verksamhetsplanen.

Delegationens medlemmar

Världsarvsdelegationens ordförande är John Erickson och sekreterare är Maria Backman. 22 organisationer har uttsett medlemmar till delegationen och 9 organisationer att utsett sakkunniga representanter till delegationen. Dessutom kan alla myndiga invånare i världsarvkommunerna ansöka om medlemskap i delegationen, för detta ändamål finns två platser reserverade. 

Arbetsutskott

Delegationens möten förbereds av ett arbetsutskott (max. sex personer) som består av ordförande, sekreteraren, världsarvskoordinatorn och 1-3 medlemmar utsedda av delegationen.