Världsarvet i Kvarken r.f.

Föreningen Världsarvet i Kvarken r.f. driver världsarvets kundtjänst och dess huvudsakliga uppgift är att koordinera alla informations - och marknadsföringsåtgärder i världsarvet. Föreningens medlemmar är Forststyrelsen, Vasa stad, samt Korsholm, Vörå, Korsnäs och Malax kommuner. Föreningens ambition är att ge besökaren en lärorik naturupplevelse och fantastisk smakupplevelse under sitt besök i världsarvet. Därför hjälper man företagarna med utvecklingen av världsarvsrelaterade produkter och marknadsföringen av dessa. Därtill informerar man allmänheten om världsarvet som geologiskt fenomen och stöder den lokala befolkningens strävanden att se nyttan med världsarvet. Kundtjänsten har bemannade infoplatser i alla fem världsarvskommuner.

Första raden: Mikael Alaviitala (orförande) och Kenth Nedergård (verksamhetsledare)

Andra raden: Tuija Warén (Forststyrelsen), Maria Backman (Vasa stad), Lena Gammelgård (Korsholms kommun), Ann-Sofie Backgren (Korsnäs kommun), Mikael Österberg (Vörå kommun), Susanna Lindeman (Forststyrelsen) och Mikko Ollikainen (Malax kommun)