Förvaltnings- och utvecklingsplan

I december 2007 godkände Kvarkens världsarvsdelegation en vision för områdets utveckling fram till år 2020.

Visionen är att Kvarkens skärgård år 2020 ska vara:

Ett välkänt världsarv med ett unikt geologiskt landskap, som erbjuder en attraktiv miljö för invånare och genuina upplevelser för besökare.

Visionen står till grund för förvaltnings- och utvecklingsplanen, som blev klar i början av år 2009.

Förvaltnings- och utvecklingsplanen görs i brett samarbete tillsammans med områdets invånare, mark- och vattenägare, olika intressegrupper, kommuner och de regionala myndigheterna. Arbetet leds av världsarvsdelegationen för Kvarkens skärgård.

Målet med förvaltnings- och utvecklingsplanen är att koordinera och samordna olika aktiviteter på området och på frivillig väg i samarbete med olika intressegrupper. Förvaltnings- och utvecklingsplanen ersätter inte planerings- och styrverktyg, som redan nu styr markanvändning, till exempel naturskyddsområdenas skötsel- och användningsplaner, olika mark-användningsplaner och övriga planer, som grundar sig på den nationella lagstiftningen.

Världsarvsdelegationen för Kvarkens skärgård godkände planen i december 2008 och Forststyrelsen fastställde den 3.2.2009. Omkring 60 intressegrupper har deltagit i arbetet.

Susanna Lindeman svarar på frågor om planen: susanna.lindeman@metsa.fi, tfn +358 40 55 62 652.