Besökarundersökning

Forststyrelsen har två gånger genomfört en besökarundersökning i Kvarkens världsarvsområde. Den första undersökningen utfördes tre år efter att Kvarken infördes på världsarvslistan; sommaren 2009. Sommaren 2017 var det dags att upprepa undersökningen för att följa upp om besökarna fortfarande är lika nöjda eller om besöksmålen måste utvecklas. Målsättningen är att upprepa undersökningen med jämna mellanrum.

Undersökningen under sommaren 2017 utfördes enbart på naturområden inom världsarvet. Så många som 472 besökare svarade på enkäten i olika områden. Flest svar samlades från det mest populära besöksmålet, Svedjehamn, dit man enkelt kan komma med bil. De flesta, som svarade, hade promenerat på Bodvattnet runt -stigen eller klättrat upp i utsiktstornet Saltkaret. Näst mest svar samlades från Sommarö fortområde, dit besökarna kom för att grilla, promenera eller simma. Även några av öarna, som kräver båtfärd inkluderades i undersökningen. Av dem samlades det mest svar från Valsörarna. Näst mest svar kom från Mickelsörarna och nästan lika många från Fäliskäret i Rönnskärsarkipelagen. Några enstaka formulär kom från besökarna på Molpehällorna. Besökarna på dessa öar hade kommit dit med antingen egen båt eller var på en kommersiell dagskryssning.

Målet var att nå besökare under hela säsongen, alltså från maj till september. Alla över 15 år fick svara, så att olika typer av grupper och åldrar blev tagna i beaktande. Dock samlades inte flera blanketter från samma grupp förutom om den var väldigt stor. Svaren analyseras under hösten 2017 och rapporten publiceras innan årsskiftet. Därför är resultaten än så länge bara preliminära.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En blåsig besökarundersökningsdag på Rönnskär 

 

Undersökningen år 2017 inriktade sig på att utforska bland annat besökarstrukturen, rekreationssätt, belåtenhet, eventuell hälsoeffekt, inverkan på lokalekonomin och om världsarvsstatusen spelar roll när man väljer besöksmålet. Frågorna om besökarstrukturen undersökte vilken gruppstorleken var och om gruppen består av till exempel familjemedlemmar eller vänner. Även besökets längd och eventuella övernattningar kartlades. De flesta av dem som svarade tyckte att det viktigaste var att uppleva natur, se vackra vyer och spendera tid med sin egen grupp. Gruppen bestod oftast av familjemedlemmar. Av aktiviteterna verkade promenad, naturobservation samt att bekanta sig med kultur- och världsarv vara de populäraste. De flesta kom till området med sin familj.

De flesta som svarade var rätt så nöjda med både kvalitet och kvantitet av servicen på området, även om också en hel del utvecklingsidéer kom fram. Framförallt på Valsörarna önskade många mer service och information vid besöksbryggan. De flesta stördes inte av något speciellt under sitt besök i världsarvet, och de flesta uppskattade att deras besök hade resulterad i ökat välmående inom social, psykisk och fysisk hälsa. Däremot vill inte alla ge något värde i pengar för dessa hälsoeffekter. De som svarade på den frågan gav värden mellan 2 och 100 000 euro. Dock verkade det mest vanliga vara 50 eller 100 euro. Noggrannare resultat kommer under hösten 2017.

Besökarna kom till världsarvet mestadels från närområdet, såsom från Vasa och Korsholm, men det var inte heller ovanligt att resa hundratals kilometer hemifrån till världsarvet. Dock hade många långdistansresenärer flera andra besöksmål inplanerade. Av de som svarade, bodde kineserna och amerikanerna längst bort. Av europeiska länder kom besökarna överlägset oftast från Sverige. Andra europeiska besökare kom från Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Rumänien och de Brittiska öarna.

De som svarade fick också delta i lotteri, och följande personer vann priser som varierade från en kryssning till Mickelsörarna till en tygkasse världsarvstema: Frej Suominen, Heidi Kataja, Stefan Svensson, Liisa Niskanen, Ville Kippola, Anne-Marie Grahn-Saarinen, Ossi Ala-Penttilä, Karoliina Myllykoski, Antti Hakanen, Marcus Granqvist och Patrik & Marita Aura. Gratuleringar!