Valsörarna

Valsörarna är en ögrupp som ligger ytterst i Kvarken, ca 15 km nordväst från Björkö. Ögruppens största holme utgörs av Ebbskär och Storskär, vilka till följd av landhöjningen har vuxit samman. Skärgården är ett gammalt kulturlandskap, där spåren från bofasta fyrvaktares och björköbors höbärgning och djurhållning ännu syns. I många århundraden har Valsörarna varit björköbornas mest betydelsefulla fiskeläger. Redan år 1948 fredades Valsörarna som fågelskyddsområde på björköbornas initiativ. Tillsammans med redan tidigare fredade Björkögrunden bildades år 1977 Valsörarna-Björkögrundens naturskyddsområde. Området täcker 600 ha land och 17 200 ha vatten. Hela området ägs av Björkö skifteslag.

Valsörarnas landmärke är den 36 m höga, rödmålade järnfyren. Bemanningen på fyren upphörde 1964. Den förra sjöbevakningsstationsbyggnaden på Ebbskär har varit i användningen under åren 1984–2009 men sjöbevakningens tradition på Valsörarna sträcker sig tillbaka till 1940-talet. Stationen upphörde med sin verksamhet under år 2009 och nuförtiden övervakas Valsörarna från Södra Vallgrunds sjöbevakningsstation. Fågellivet är mycket rikt här. Ett stort antal fåglar passerar och rastar under vår- och höstflyttningen. På Valsörarna finns en fågelstation som ägs av den naturvetenskapliga föreningen Ostrobothnia Australis r.f.

Genom att vandra naturstigen, av vilken en sträcka kallas Kärleksstigen, har du möjlighet att bekanta dig med den omväxlande naturen. Det är en ca 2,5 km lång vandring fram till fyren. Ett allmänt landstigningsförbud gäller under häckningstiden 1.5-31.7, med undantag för vissa platser.

Båttransport

Kryssningar