Rönnskär

Fäliskäret, ca 40 km väster om Vasa, är medelpunkten i Rönnskärs skärgård. Mellan åren 1752 och 1983 fungerade ön som centrum för lotsverksamheten i trakten. Den nya lotsstationen stod klar 1966. Då lotsverksamheten upphörde år 1983 övertog sjöbevakningen byggnaderna.

År 1997 övergick hela ön med byggnader i Forststyrelsens ägo. Idag hyr Forststyrelsen ut tre hyresstugor på Fäliskäret som kan hyras per dag. Det finns två skilda rum, med fyra bäddplatser var. Docket vid stranden har också renoverats och där finns nu kojplatser för 8 personer.

Den röda känningsbåken, byggd år 1784, är den äldsta bevarade träbåken i Finland. Rönnskärs skärgård består av hundratals holmar och skär. Fågellivet här i skärgården är mycket rikt. Tordmular, tobisgrisslor och silvertärnor häckar på de steniga och trädlösa grynnorna ute vid havsbandet medan svärtor, småskrakar, viggar och de sällsynta bergänderna föredrar de mera skyddade områdena.

Båttransport

Kryssningar

Logi