Molpehällorna

Avståndet till Molpehällornas f.d. sjöbevakningsstation, som nuförtiden förvaltas av Forststyrelsen, från Bredskär fiskehamn är 6 km och från restaurang Strandmölle 8 km. Från Molpe fiskehamn är det 8,5 km. Molpehällorna kan nås endast vattenvägen.

Den över två kilometer långa ön Molpehällorna har, som namnet antyder, tidigare varit fyra skilda skär som landhöjningen fogat samman till ett. Molpehällorna bjuder på många olika slags natur. Det finns en naturstig, vars start- och ändpunkt finns nära byggnaderna och som går tvärs över ön till klipporna på den västra stranden. En stig vänder av norrut till minnesplatsen för Bottenvikens första båk som enligt källorna uppfördes 1668. Det var en vippbåk, som var mellan 10 och 12 meter hög, och den var bemannad från 1681.

Under fåglarnas häckningstid från den 1 maj till den 31 juli bör man hålla sig efter stigarna för att störa fågellivet så lite som möjligt. Hundar skall alltid hållas kopplade.

Båttransport

Kryssningar