Mickelsörarna

Mickelsörarnas naturstation ligger på Kummelskär i Vörå kommuns yttre skärgård, 20 km norr om Köklot fiskehamn. Naturstationen nås enbart med båt.

Sjöbevakningen var verksam på Kummelskär mellan åren 1950 och 1993. Forststyrelsen förvaltar numera den nedlagda sjöbevakningsstationen som har rustats upp till en naturstation. Resande kan besöka naturstationens utsiktstorn utan kostnad. Förutom naturstationen finns den ca 2 km långa naturstigen på Kummelskär som går genom omväxlande skärgårdsnatur, där man även kan bekanta sig med ett skärgårdsläge från ca 1500-talet.

Mickelsörarnas skärgård är vidsträckt och omfattar nära 300 holmar, grynnor och skär. De största öarna är Källskär och Villskär. Typiskt för skärgården är de steniga och djupa stränderna. Fladorna och glosjöarna hyser ett rikligt fisk- och fågelliv. Skogar helt i naturtillstånd förekommer sparsamt men i och med landhöjningen blottas ny mark och på så sätt uppkommer småningom nya orörda skogar.

Mickelsörarnas skärgård hade stadigvarande bosättning mellan 1830 och slutet av 1980-talet. Som mest bodde 35 personer på Villskär, huvudsakligen på ”Gårdarna” som den största gårdsgruppen kallas.

Cafe Kummelskärs och natursations öppethållningstider 2017

Båttransport

Kryssningar

Logi på Mickelsörarnas naturstation