Kommunikationer

Världsarvsporten är beläget invid Replot bro nordväst om Vasa centrum och det tar ca 15-20 minuter att köra dit från Vasa.

Adress: Replotvägen 2, 65800 Replot

Världsarvsporten är beläget invid Replot bro nordväst om Vasa centrum och det tar ca 15 - 20 minuter att köra dit från Vasa.
Med bil
Från Vasa-hållet kör man med väg nr 724 (Alskatvägen) norrut mot Replot enligt vägskyltning ca 20 km. Genast efter bron tar man av till höger mot parkeringsplatsen. Området har gratis parkering. 
Med allmänna kommunikationer
Under vardagar trafikerar dagligen åtminstone två bussar rutten Vasa centrum - Replot. Bussen stannar även vid Replot bro.
Med båt
Bredvid Världsarvsporten finns Berny's gästhamn med en ca 100 meter lång brygga. Djupet är ca 2,5 - 8 meter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med bil

Från Vasa-hållet kör man med väg nr 724 (Alskatvägen) norrut mot Replot enligt vägskyltning ca 20 km. Genast efter bron tar man av till höger mot parkeringsplatsen. Området har gratis parkering. 

Med båt

Bredvid Världsarvsporten finns Berny's gästhamn med en ca 100 meter lång brygga. Djupet är ca 2,5-8 meter.

Med allmänna kommunikationer

Under vardagar trafikerar dagligen åtminstone två bussar rutten Vasa centrum - Replot. Bussen stannar även vid Replot bro. 

Se busstidtabeller här.