Inträde och guidning

INTRÄDE TILL VÄRLDSARVSPORTEN 2019

Fritt inträde till aulan, galleriet och shoppen.

Bokning av servering och mötesutrymmen sker via restaurang Berny's

 

Inträdesavgift till världsarvsutställningen Weichsel

Vuxna                                  6 €

Rabattbiljett                         3 € (barn 7-17 år/pensionär/studerande/värnpliktig/civiltjänstgörare/arbetslösa)

Barn under 7 år                   gratis

Gruppbiljett                         5 €/person (förhandsbokning, min. 10 personer i gruppen)

 

Guidningar 

Daghems- och skolgrupper från världsarvskommunerna (Korsholm, Vasa, Vörå, Malax och Korsnäs) med förhandsbokningar:

Gratis inträde, guidning 50 €/grupp med max. 30 barn

 

Daghems- och skolgrupper (övriga kommuner, bara förhandsbokningar):

Daghem gratis inträde, guidning 50 €/grupp med max. 30 barn

Skolelever åk 1-9: inträde 3 € /elev, guidning 50 € / grupp med max. 30 barn

 

Guidning för grupper (endast med förhandsbokning)

vardagar kl 10-16                50 €/grupp, max. 50 personer, inträde 5 €/person

kvällar och helger               100 €/grupp, max 50 personer, inträde 5 €/person

 

Betalning

Kontanter, bank- och kreditkort (också Visa Electron), fakturering

 

Fakturering av grupper

Ta med faktureringsadress och FO-nummer / personbeteckning. Fakturan skickas till den angivna adressen i efterhand. Faktureringstillägg 10 € debiteras.

Priserna inkluderar moms 10%. Vi behåller rättigheten till att göra ändringar i priserna.