Världsarvsporten

 

Världsarvsportens verksamhet invid Replotbron inledde sin verksamhet i juni 2018. Infopunkten är från hösten 2018 öppen på vardagar kl 11.00-15.00. Övriga tider på beställning.

Den huvudsakliga världsarvsutställningen öppnas i slutet av året.

I Galleriet Arte Mare ordnas konstutställningar, som byts med några månaders mellanrum. Gallerian är öppen när Världsarvsporten är öppen.

Välkommen!