Världsarvsporten

Välkommen till Världsarvsporten
– Världsarvet Kvarkens skärgårds besökscenter

Världsarvsporten presenterar och informerar om världsarvet Kvarkens skärgård. Världsarvsporten ligger invid Replotbron på gränsen till världsarvet.

I Världsarvsporten finns turistinformation, världsarvsinformation, världsarvsutställningen Weichsel och galleriet Arte Mare. I anslutning till Världsarvsporten finns restaurang Berny’s som erbjuder restaurang- och mötestjänster året runt.

Passar utmärkt för hela familjen. Hela Världsarvsporten är tillgänglig för rörelsehindrade. 

Kontaktuppgifter:

Adress: Replotvägen 2, 65800 Replot

Telefon: 050-3466200

e-post info@kvarken.fi

 

 

Världsarvsporten presenterar och informerar om världsarvet Kvarkens skärgård. Världsarvsporten ligger invid Replotbron på gränsen till världsarvet.

I Världsarvsporten finns turistinformation, världsarvsinformation, världsarvsutställningen Weichsel och galleriet Arte Mare. I anslutning till Världsarvsporten finns restaurang Berny’s som erbjuder restaurang- och mötestjänster året runt.

Passar för: Passar utmärkt för hela familjen. Hela Världsarvsporten är tillgänglig för rörelsehindrade.

Kontaktuppgifter: 

Adress: Replotvägen 2, 65800 Replot

Telefon: 050-3466200

e-post info@kvarken.fi