Utbildningsmaterial

Undervisningsmaterialet är indelat i fyra teman:

1. Berggrund
2. Istid
3. Landhöjning
4. Landskap

Dessa teman är alla uppdelade i faktablad, elevuppgifter och lärarhandledning. Kom ihåg, börja med att bekanta dig med handledningen till utbildningsmaterialet! Där finns handfasta råd om hur du ska använda materialet i undervisningen.

Under Presentationer och Manus finns det även PowerPoint-presentationer med bilder och tillhörande manus, som tagits fram under Kvarkenrådets projekt  "Världsarv i samverkan - 63 grader nord" och som finansierades av EU-programmet Botnia-Atlantica. Dessa är indelade i:

1. Ett gemensamt världsarv, som beskriver världsarvet
2. Höga Kusten
3. Kvarkens skärgård
4. Landskapets geologiska utveckling
5. Istid och landhöjning
6. Människan och havet
7. Flora och fauna