Skolan och världsarvet

Att aktivt lära sig om världsarvet är viktigt för att bevara våra natur- och kulturskatter för kommande generationer och är därför en viktig del av grundutbildningen. Här har vi samlat material som kan användas av lärare och elever för att lära sig om världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård.

Det finns möjlighet att boka lägerskola i världsarvet med ett färdigt planerat mångsidigt program som arrangeras av Alskathemmet och Granösunds fiskeläge i Korsholm.

I högra spalten finns länkar till fördjupade kunskaper i världsarvsfrågor t ex Unescos världsarvskonvention, handledningar för lärare t ex World Heritage in Young Hands och den finska Suomen maailmanperintökohteet perusopetuksessa.

Genom att klicka på dessa länkar hittar du ytterligare information om Kvarkens skärgårds geologi, natur, kulturgeografi, världsarvets förvaltning, samt om Höga Kusten.

1. Geologi
2. Natur

3. Kulturgeografi

4. Förvaltning

5. Höga Kusten

Under fliken Upptäck Kvarken hittar du spännande besöksmål och aktiviteter i Kvarkens världsarvsområde. I Galleriet finns fotografier från området samlade.

 

Terranovas utställning och filmer

TerranovaTerranova utgör en inspirerande inlärningsmiljö för alla årskurser. I utställningen ordnas guidningar om istiden, landhöjningen och världsarvet men också naturkunskap och artkännedom.

Skolgrupper kan också bekanta sig med utställningen på egen hand. Då kan Terranovas nedladdningsbara uppgifter vara en bra utgångspunkt. Guidningar och tider bokas via Österbottens museums och Terranovas växel.
Nedladdningsbara uppgifter finns på Österbottens museum och Terranova.

I Vasa ordnas vartannat år en internationell naturfilmsfestival ”Wildlife Vaasa Nature Film Festival”. Hittills har filmskapare från 80 olika länder bidragit med över tusen naturfilmer. Tävlingsbidragen finns på Terranova och grupper och skolklasser kan beställa filmvisningar. Ett register över tillgängliga filmer finns här

Filmen "Högt möter lågt - en film om världsarvet Höga Kusten/Kvarkens skärgård",  finns tillgänglig här.

Kontaktuppgifter till Terranova:
+358 (0)6 325 3800
museoinfo(at)vaasa.fi
www.osterbottensmuseum.fi

 

Låt eleverna testa nytt utbildningsmaterial

Utbildningsmaterialet ”Vi har legat under samma is” handlar om världsarvet Höga Kusten / Kvarkens skärgård och riktar sig till lärare inom skolor i alla stadien. Materialet har tagits fram under åren 2008- 2010 av en projektgrupp med finländska och svenska pedagoger för Kvarkenrådets projekt "Världsarv i samverkan - 63 grader nord" som finansierades av EU-programmet Botnia-Atlantica. Pedagogerna har träffats både på svenska och finska sidan och lagt grunden för materialets avgränsning och innehåll. Undervisningsmaterialet är indelat i sex teman:

1. Berggrund
2. Istid
3. Landhöjning
4. Landskap

Dessa teman är alla uppdelade i faktablad, elevuppgifter och lärarhandledning. Kom ihåg, börja med att bekanta dig med handledningen till utbildningsmaterialet! Där finns handfasta råd om hur du ska använda materialet i undervisningen.