Utställningsplanering

Upphandling

Världsarvet i Kvarken rf upphandlar uppdraget som utställningsplanerare av Världsarvsporten.

Utställningsplanering - handlingar 

Offerterna bör vara föreningen tillhanda senast 11.8.2017 kl. 16.00 på adress

 

Världsarvet i Kvarken rf

Världsarvsportens utställningsplanering

Projektledare Maria Norrlin-Asplund

Centrumvägen 4, 65610 Korsholm

e-post: maria.norrlin-asplund@kvarken.fi