Projektpartners

I Lystra jobbar Forststyrelsen, Länsstyrelsen Västernorrland, GTK, SGU, FGI och Vasa stadsbibliotek tillsammans för att utveckla världsarvet. Här kan du se presentationsfilmer från några av Lystras projektpartners.