06.05.2019

Världsarvsporten öppnar för säsongen

Besökscentret Världsarvsporten invid Replotbron öppnar för säsongen måndag 6.5.2019. Besökscentret är öppet dagligen kl 10-16 i maj månad och kl 10-18 under sommaren. I sommar kan man för första gången bekanta sig med den nya utställningen Weichsel, som berättar om den senaste istiden och dess inverkan på vårt landskap. Utställningen är avgiftsbelagd.

Huvudutställningen Weichsel och infopunkten Littorina i aulan berättar historien om världsarvet - hur istiden, landhöjningen, vågor och is under tusentals år har påverkat vårt skärgårdslandskap och människornas liv i det. Informationen i aulan är alltid tillgänglig när restaurangen är öppen.

I anslutning till Världsarvsporten finns även konstgalleriet Arte Mare. Sommarens utställningar i Arte Mare är Camilla Englunds Fauna Mythologia i april-maj och Peter Borotinskijs målningar i juni-augusti.

Gå till "Nyheter"