22.12.2016

Världsarvets jubileumsår firades tillsammans med 69 samarbetsparter

Under nästa år fortsätter samarbetet med utveckling av kundinriktad service

Världsarvet Kvarkens skärgård fyllde 10 år detta år och jubileumsåret var fyllt av lyckade evenemang. Jubileet märktes under året i radion, på teatern och ute i världsarvets byar.

”Ett stort riktas till alla samarbetsparter. Bakom alla kampanjer och evenemang fanns sammanlagt 69 samarbetsparter”, konstaterar tf världsarvskoordinator Kari Hallantie från Forststyrelsen och verksamhetsledare Kenth Nedergård från Världsarvet i Kvarken rf.

Under året ordnades 19 olika evenemang, som samlade cirka 4700 deltagare. Bland arrangörerna fanns företag, föreningar och andra aktörer, allt från Rundradion till VisitVaasa.

Jubileumsåret kröntes av jubileumsfesten i Korsholm i september med gäster både från Finland och Sverige. Ett fräscht tillskott under jubileumsåret dök upp på hösten i form av studentteatern Rampens specialskrivna teaterpjäs till jubileumsårets ära – Mänsklighetens arv, som lockade över 700 åskådare.   

Forststyrelsen ordnade utfärder till Sommarö och Valsörarna, där 280 deltagare fick bekanta sig med den lokala historien och kulturen. Forststyrelsen och Finlands Rangers ordnade även ett talkoläger i Björköby skärgård.

Den goda stämningen på utfärderna gläder arrangörerna:

"Speciellt erinrar jag mig en kommentar av en liten pojke: Så underbart, att vi har ett världsarvsområde så här nära”, berättar specialplanerare Tuija Warén från Forststyrelsen.

 

Rundradion firade världsarvet på ort och ställe

Via massmedia spreds budskapet om jubileumsåret till hundratusentals finländare. Rundradions vecka i Kvarken gav synlighet i radio, i tv och på internet när Radio Suomis och Radio Vega Österbottens studior flyttade in i Cafe Salteriet i Svedjehamn för en vecka 13-19.6.

Skrivartävlingen ”Mitt världsarv” inspirerade tiotals skribenter att under våren lämna in egna berättelser om sina upplevelser i Kvarken.

Att världsarvet lockar internationella besökare syntes bland annat i gästboken för fotoklubben Knäppisarnas fotoutställning i Svedjehamn, som besöktes av gäster från 35 olika länder. Även republikens president Sauli Niinistö gästade världsarvsområdet och blev så förtjust att han lovade återkomma med frun under nästa år.

 

Den kundinriktade verksamheten förstärks

Utvecklingen av världsarvsområdet fortsätter. Under nästa år kommer världsarvets samarbetsparter att utveckla ett kvalitativt och kundinriktat koncept för kundtjänsten. Kundbetjäningsplatserna utvecklas för att erbjuda upplevelser för alla sinnen. Planeringen av Världsarvsporten fortgår och informationen i terrängen och på internet kommer att förbättras.

Tilläggsuppgifter: tf världsarvskoordinator Kari Hallantie, tel. 040 562 5555

verksamhetsledare Kenth Nedergård, tel. 050 5222 644

 

Kvarkens skärgård är Finlands enda naturarv på Unescos världsarvslista, tillsammans med Höga Kusten i Sverige. Forststyrelsen koordinerar utvecklingen av Världsarvet Kvarkens skärgård.

http://www.kvarken.fi/upptack-kvarken/

 

Bild: Världsarvet firades med en utfärd till Valsörarna. (Forststyrelsen/Tuija Waren)

Gå till "Nyheter"