17.04.2018

Nytt avtal mellan kommunerna och Forststyrelsen förstärker världsarvssamarbetet i Kvarkens skärgård


En skål för världsarvetSamarbetsavtalet för utvecklingsåtgärder av världsarvet skrevs den 17.4.2018 under av Forststyrelsen, Korsholm, Korsnäs, Malax, Vasa och Vörå.

Målet med samarbetsavtalet är att långsiktigt samordna kommunernas och statens årliga finansiering för marknadsföring, kundtjänst, infrastruktur, undervisning och andra utvecklingsåtgärder i världsarvet Kvarkens skärgård.

”Nu kan vi säkerställa en bra synergi mellan informationsarbetet om världsarvet och utflyktsmål som Forststyrelsen producerar och de insatser kommunerna gör för turism och marknadsföring av regionen” säger världsarvskoordinator Susanna Lindeman.

Parterna i samarbetsavtalet förbinder sig att ge ett årligt verksamhetsbidrag, på ca 110 000 euro, till Världsarvet i Kvarken rf. Föreningen ansvarar för kundbetjäning och världsarvsinformation samt tillsammans med Visit Vaasa för marknadsföringen av världsarvsområdet.

Samarbetsmodellen introducerades 2012, sedan dess har Världsarvet i Kvarken r.f. verksamhet utvecklats och nya uppgifter har tillkommit. I det nya avtalet ingår bland annat verksamheten vid det nya besökscentret Världsarvsporten (Replot Bro, Korsholm) och ett program för hur världsarvets besökarinfrastruktur skall utvecklas och hur underhållsansvaret ska fördelas.

Här hittar du det nya samarbetsavtalet

Mer information

världsarvskoordinator Susanna Lindeman/ Forststyrelsen
tfn 040 55 62 652, susanna.lindeman@metsa.fi
 
verksamhetsledare Kenth Nedergård/Världsarvet i Kvarken rf
tfn 0503466200, kenth.nedergard@kvarken.fi
En skål för världsarvetEn skål för världsarvetEn skål för världsarvet
Gå till "Nyheter"