15.09.2015

Mer internationell synlighet för Kvarkens skärgård - workshop i Vasa

Tillväxtprogrammet Internationell synlighet för Den Maritima Skärgården startade med ett inledande seminarium i Pargas den 1 september 2015.

Produktutvecklingen och skapandet av samarbetsformer kör igång i co-creation-workshoparna. I co-creation-workshoparna repeteras dessutom projektets syften och tidsplan, och deltagarna får information om resultaten av de marknadsutredningar och benchmarkingundersökningar som genomförts under sommaren. Konceptet Portar till skärgården färdigställs och produktkriterierna finslipas under workshoparna.

Co-creation-evenemangen är avgiftsfria för alla deltagare och har samma innehåll på alla orter. Anmäl dig alltså endast till ett co-creation-evenemang, utifrån vad som passar dig bäst. Antalet platser är begränsat. Kaffe serveras under evenemanget. Deltagarna bekostar själva sin lunch.

Vasas co-creation evenemang ordnas 15.10.2015. Evenemanget är finskspråkigt.

OBS! Anmäl dig till Vasas co-creation-evenemang senast 1.10.2015 via denna länk!

Om du har frågor om evenemanget, eller tvingas annullera ditt deltagande efter att anmälningstiden har gått ut, vänligen ta kontakt på ext-asta.laaksonen@visitfinland.com.

Gå till "Nyheter"