14.12.2016

Maria Norrlin-Asplund projektledare för Världsarvsporten

 

Världsarvet i Kvarken rf, Fab Havets Hus, Korsholms kommun, Forststyrelsen och Vasaregionens Turism Ab samarbetar för att planera informationscentret Världsarvsporten invid Replot bro. Maria Norrlin-Asplund har utsett till projektledare för att planera och koordinera innehållsverksamheten i det nya besökscentret för världsarvet Kvarkens skärgård. Målsättningen är att Världsarvsporten öppnar sina dörrar under våren 2018.

Maria Norrlin-Asplund inledde uppdraget 1.12.2016 och är anställd av Världsarvet i Kvarken rf. Arbetet är rörligt har en fast punkt i Korsholms kommuns ämbetshus. Norrlin-Asplund har tidigare arbetat med projekt och har även en företagarbakgrund bland annat inom turistsektorn.

 

Tilläggsuppgifter

verksamhetsledare Kenth Nedergård, Världsarvet i Kvarken rf tel. 050-3466 200

projektledare Maria Norrlin-Asplund, tel. 050-5555226

Gå till "Nyheter"