25.06.2018

Flera omkullfallna träd längs Kvarkens naturstigar

Midsommaraftonens storm fällde flera träd längs Kvarkens naturstigar. Speciellt längs Björkö-Panike vandringsled och Bodvattnet runt. Röjningsarbete i gång.

Gå till "Nyheter"