Nyheter

 • 22.12.2016

  Världsarvets jubileumsår firades tillsammans med 69 samarbetsparter

  Världsarvet Kvarkens skärgård fyllde 10 år detta år och jubileumsåret var fyllt av lyckade evenemang. Jubileet märktes under året i radion, på teatern och ute i världsarvets byar. Läs mera

 • 27.09.2016

  Den nordiska världsarvsföreningen grundades i Thingvellir, Island

  Sedan 1995 har de nordiska världsarven delat erfarenheter kring skötseln av de egna världsarvsobjekten på en årlig konferens. Den tjugoåriga historien har visat att internationellt samarbete och genomatt lära av varandra ger ovärderliga resurser till utvecklande av de egna besöksmålen och höjande av den egna kompetensen. Läs mera

 • 31.08.2016

  Presidentens hälsning till Kvarkens världsarv 10 år

  Läs mera

 • 04.08.2016

  Fyrvaktaren på Moikepää

  Ann-Sofi Backgren, född, uppvuxen och bosatt i Molpe har alltid varit intresserad av historia och speciellt lokalhistoria. Som guide ute vid Molpehällorna har hon berättat om Jakob Rautios levnadsöde. Många har fascinerats av historien och uppmuntrat henne till en nyutgivning av boken ”Fyrvaktaren på Moikepää”. Läs mera