Nyheter

 • 01.10.2010

  Ge respons på skötseln och användningen av Kvarkens yttre skärgård!

  Forststyrelsen gör en skötsel- och användningsplan för den del av Kvarkens skärgårds Natura 2000 -område som består av Norrskärs ögrupp, Utgrynnan, Storkallan samt sälskyddsområdet Snipansgrund–Medelkalla. Läs mera

 • 24.09.2010

  Seminarium om forskning i Kvarken ordnas 24.9.2010

  Ett seminarium om forskningens historia, nuläge och framtid i Kvarken och världsarvsområdet ordnas fredagen den 24 september i Academill i Vasa. Målgrupperna för seminariet är forskare, experter, guider, kommunsektorn, planerare, myndigheter samt övriga intresserade. Läs mera

 • 12.08.2010

  Världsarvsdagarna firas 12.–15.8.2010

  Läs mera

 • 08.08.2010

  Världsarvsdagarnas program

  Läs mera

 • 26.07.2010

  Skärgårdsskog återställs med talkokraft

  Läs mera

 • 01.07.2010

  Kvarkens skärgårds festskrift publiceras

  Historien om världsarvet Kvarkens skärgård finns nu nedskriven i boken Ekot från istiden - Kvarkens skärgård - ett världsarv. Den vackert illustrerade boken fördjupar sig i Kvarkens väg till världsarv och i skärgårdens olika sidor: geologi, flora, fauna och kulturhistoria. Läs mera

 • 12.06.2010

  Mickelsörarnas säsongsöppning 12.6.2010

  Mickelsörarnas naturstation öppnar sina dörrar för besökare lördagen 12.6. Naturstationens företagare Johanna Carlsson önskar alla båtförare och M/S Corinas passagerare välkomna under dagen. M/S Corina lägger ut från foten av Replotbron, från Restaurang Berny's brygga kl 9.00 och tillbaka på samma ställer beräknas den anlända kl. 18.00. Läs mera

 • 07.06.2010

  Havets Hus infopunkt betjänar igen under sommaren

  Läs mera

 • 31.05.2010

  Företagsundersökning i Kvarkens skärgård har publicerats

  Forststyrelsens företagsundersökning visar att majoriteten av turistföretagen i världsarvet Kvarkens skärgård ansåg att världsarvet var viktigt för deras verksamhet. Det faktum att Kvarkens skärgård fick världsarvsstatus bidrog till ökad verksamhet för företagen i området. Världsarvet tycktes också erbjuda nya möjligheter för turismens produktutveckling. Läs mera

 • 31.05.2010

  Forststyrelsens besökarundersökning: Besökare i världsarvet Kvarkens skärgård söker efter lugnet i naturen.

  Besökare kommer till världsarvet Kvarkens skärgård för landskapets, naturupplevelsens och rekreationens skull. Detta framkommer i en färsk besökarundersökning med hjälp av vilken Forststyrelsen kartlagt besökarstrukturen i världsarvet samt besökarnas åsikter om området. Läs mera

1 2